Replaces Shure Stylus N93E*

Shure

$28.95 CAD 
SKU: 4762-de

Replaces original Shure Stylus #'s: N93E

Fits original Shure Cartridge #'s: M93E