Replaces Shure Stylus N93E

Shure

$28.95 CAD 
SKU: Pm3139de

Replaces original Shure Stylus #'s: N93E

Fits original Shure Cartridge #'s: M93E