Replaces Shure Stylus N92E

Shure

$29.95 CAD 
SKU: PM3173DE

Replaces original Shure Stylus #'s: N92E

Fits original Shure Cartridge #'s: M92